Księgi wieczyste Huta Stara B, ul. Północna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  CZ1C/xxxxxxxx/5 Huta Stara B, ul. Północna 2 15 lokali
  CZ1C/xxxxxxxx/1 Huta Stara B, ul. Północna 4 12 lokali
  CZ1C/xxxxxxxx/0 Huta Stara B, ul. Północna 6 12 lokali