Księgi wieczyste Huta Stara B, ul. Rolnicza


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  CZ1C/xxxxxxxx/3 Huta Stara B, ul. Rolnicza 3 brak lokali
  CZ1C/xxxxxxxx/4 Huta Stara B, ul. Rolnicza 5 brak lokali
  CZ1C/xxxxxxxx/5 Huta Stara B, ul. Rolnicza 13 brak lokali