Księgi wieczyste Gliwice, ul. Bluszczowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1G/xxxxxxxx/1 Gliwice, ul. Bluszczowa 1 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/6 Gliwice, ul. Bluszczowa 2 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/4 Gliwice, ul. Bluszczowa 3 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Bluszczowa 4 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/1 Gliwice, ul. Bluszczowa 9 brak lokali