Księgi wieczyste Gliwice, ul. Drzymały


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1G/xxxxxxxx/6 Gliwice, ul. Drzymały 3 1 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/2 Gliwice, ul. Drzymały 4 5 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/6 Gliwice, ul. Drzymały 5 1 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/5 Gliwice, ul. Drzymały 6 7 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/6 Gliwice, ul. Drzymały 7 2 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/2 Gliwice, ul. Drzymały 8 6 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/6 Gliwice, ul. Drzymały 9 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/2 Gliwice, ul. Drzymały 10 5 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/2 Gliwice, ul. Drzymały 11 4 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Drzymały 12 5 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/2 Gliwice, ul. Drzymały 13 3 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Drzymały 14 5 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/2 Gliwice, ul. Drzymały 15 1 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Drzymały 16 5 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/2 Gliwice, ul. Drzymały 17 1 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Drzymały 18 6 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/2 Gliwice, ul. Drzymały 19 3 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/9 Gliwice, ul. Drzymały 20 9 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/6 Gliwice, ul. Drzymały 21 2 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/6 Gliwice, ul. Drzymały 23 1 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/9 Gliwice, ul. Drzymały 24 2 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/6 Gliwice, ul. Drzymały 25 2 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/6 Gliwice, ul. Drzymały 27 4 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/9 Gliwice, ul. Drzymały 28 4 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/6 Gliwice, ul. Drzymały 29 2 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/9 Gliwice, ul. Drzymały 30 9 lokali