Księgi wieczyste Gliwice, ul. Gaudiego


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1G/xxxxxxxx/4 Gliwice, ul. Gaudiego 2 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/0 Gliwice, ul. Gaudiego 3 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/9 Gliwice, ul. Gaudiego 6 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/6 Gliwice, ul. Gaudiego 6A brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Gaudiego 10 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/2 Gliwice, ul. Gaudiego 12 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Gaudiego 18 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/1 Gliwice, ul. Gaudiego 22 brak lokali