Księgi wieczyste Gliwice, ul. Gipsowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1G/xxxxxxxx/4 Gliwice, ul. Gipsowa 1 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Gipsowa 2 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/2 Gliwice, ul. Gipsowa 4 brak lokali