Księgi wieczyste Gliwice, ul. Jęczmienna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1G/xxxxxxxx/6 Gliwice, ul. Jęczmienna 11 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Jęczmienna 15 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Jęczmienna 18 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/0 Gliwice, ul. Jęczmienna 19 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Jęczmienna 20 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/5 Gliwice, ul. Jęczmienna 22 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/5 Gliwice, ul. Jęczmienna 24 brak lokali