Księgi wieczyste Gliwice, ul. Jondy


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1G/xxxxxxxx/2 Gliwice, ul. Jondy 1 2 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/4 Gliwice, ul. Jondy 5 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/8 Gliwice, ul. Jondy 8 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/1 Gliwice, ul. Jondy 10 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Jondy 12 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/4 Gliwice, ul. Jondy 14 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/9 Gliwice, ul. Jondy 18 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/4 Gliwice, ul. Jondy 22 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/1 Gliwice, ul. Jondy 24 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Jondy 26 brak lokali