Księgi wieczyste Gliwice, ul. Jowisza


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1G/xxxxxxxx/8 Gliwice, ul. Jowisza 1 10 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/6 Gliwice, ul. Jowisza 1A brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/0 Gliwice, ul. Jowisza 2 2 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Jowisza 2A brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/8 Gliwice, ul. Jowisza 3 9 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/0 Gliwice, ul. Jowisza 4 1 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/0 Gliwice, ul. Jowisza 4A brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/8 Gliwice, ul. Jowisza 5 7 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/0 Gliwice, ul. Jowisza 6 5 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/8 Gliwice, ul. Jowisza 7 10 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/0 Gliwice, ul. Jowisza 8 3 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/0 Gliwice, ul. Jowisza 10 7 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Jowisza 12 7 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Jowisza 14 7 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Jowisza 16 6 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Jowisza 18 7 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Jowisza 20 8 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Jowisza 22 7 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Jowisza 24 5 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/5 Gliwice, ul. Jowisza 26 17 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/5 Gliwice, ul. Jowisza 28 19 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/5 Gliwice, ul. Jowisza 30 20 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/5 Gliwice, ul. Jowisza 32 17 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Jowisza 34 17 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Jowisza 36 15 lokali