Księgi wieczyste Gliwice, ul. Łąkowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1G/xxxxxxxx/1 Gliwice, ul. Łąkowa 1 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/5 Gliwice, ul. Łąkowa 6 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/0 Gliwice, ul. Łąkowa 7 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Łąkowa 8 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/1 Gliwice, ul. Łąkowa 9 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/2 Gliwice, ul. Łąkowa 10A brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/4 Gliwice, ul. Łąkowa 11 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/9 Gliwice, ul. Łąkowa 12 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/9 Gliwice, ul. Łąkowa 13A brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Łąkowa 14 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/0 Gliwice, ul. Łąkowa 15 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/4 Gliwice, ul. Łąkowa 16 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/6 Gliwice, ul. Łąkowa 17 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/0 Gliwice, ul. Łąkowa 23 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/2 Gliwice, ul. Łąkowa 25 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/2 Gliwice, ul. Łąkowa 27 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Łąkowa 28 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/5 Gliwice, ul. Łąkowa 31 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/9 Gliwice, ul. Łąkowa 35 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Łąkowa 41 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/5 Gliwice, ul. Łąkowa 43 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/9 Gliwice, ul. Łąkowa 45 brak lokali