Księgi wieczyste Gliwice, ul. Leszczynowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1G/xxxxxxxx/5 Gliwice, ul. Leszczynowa 1 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Leszczynowa 2 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/2 Gliwice, ul. Leszczynowa 3 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/6 Gliwice, ul. Leszczynowa 4 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/9 Gliwice, ul. Leszczynowa 5 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/9 Gliwice, ul. Leszczynowa 6 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/6 Gliwice, ul. Leszczynowa 7 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/2 Gliwice, ul. Leszczynowa 8 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Leszczynowa 9 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/5 Gliwice, ul. Leszczynowa 10 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/0 Gliwice, ul. Leszczynowa 11 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/8 Gliwice, ul. Leszczynowa 12 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Leszczynowa 13 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/8 Gliwice, ul. Leszczynowa 14 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/0 Gliwice, ul. Leszczynowa 15 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/1 Gliwice, ul. Leszczynowa 16 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/4 Gliwice, ul. Leszczynowa 18 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Leszczynowa 19 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Leszczynowa 20 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/0 Gliwice, ul. Leszczynowa 22 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Leszczynowa 24 brak lokali