Księgi wieczyste Gliwice, ul. Na Miedzy


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Na Miedzy 1 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/6 Gliwice, ul. Na Miedzy 2 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/2 Gliwice, ul. Na Miedzy 3 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/4 Gliwice, ul. Na Miedzy 4 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/6 Gliwice, ul. Na Miedzy 5 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/2 Gliwice, ul. Na Miedzy 6 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/4 Gliwice, ul. Na Miedzy 7 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Na Miedzy 8 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Na Miedzy 9 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/9 Gliwice, ul. Na Miedzy 10 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Na Miedzy 11 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/2 Gliwice, ul. Na Miedzy 12 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/4 Gliwice, ul. Na Miedzy 13 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/2 Gliwice, ul. Na Miedzy 14 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/2 Gliwice, ul. Na Miedzy 15 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/0 Gliwice, ul. Na Miedzy 16 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/9 Gliwice, ul. Na Miedzy 17 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Na Miedzy 18 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/2 Gliwice, ul. Na Miedzy 19 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/8 Gliwice, ul. Na Miedzy 20 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Na Miedzy 21 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/5 Gliwice, ul. Na Miedzy 22 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/1 Gliwice, ul. Na Miedzy 23 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/9 Gliwice, ul. Na Miedzy 24 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/0 Gliwice, ul. Na Miedzy 25 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/5 Gliwice, ul. Na Miedzy 26 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/0 Gliwice, ul. Na Miedzy 27 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/4 Gliwice, ul. Na Miedzy 28 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/9 Gliwice, ul. Na Miedzy 29 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/6 Gliwice, ul. Na Miedzy 30 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/1 Gliwice, ul. Na Miedzy 31 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/0 Gliwice, ul. Na Miedzy 32 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Na Miedzy 33 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/0 Gliwice, ul. Na Miedzy 34 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/8 Gliwice, ul. Na Miedzy 35 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/0 Gliwice, ul. Na Miedzy 36 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/5 Gliwice, ul. Na Miedzy 37 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/1 Gliwice, ul. Na Miedzy 38 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/2 Gliwice, ul. Na Miedzy 39 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Na Miedzy 40 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/9 Gliwice, ul. Na Miedzy 41 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/4 Gliwice, ul. Na Miedzy 42 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/6 Gliwice, ul. Na Miedzy 43 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Na Miedzy 44 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Na Miedzy 45 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/9 Gliwice, ul. Na Miedzy 46 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Na Miedzy 47 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/6 Gliwice, ul. Na Miedzy 48 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/1 Gliwice, ul. Na Miedzy 50 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/4 Gliwice, ul. Na Miedzy 52 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Na Miedzy 54 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/0 Gliwice, ul. Na Miedzy 56 brak lokali