Księgi wieczyste Gliwice, ul. Pana Twardowskiego


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1G/xxxxxxxx/6 Gliwice, ul. Pana Twardowskiego 3 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/4 Gliwice, ul. Pana Twardowskiego 4 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/4 Gliwice, ul. Pana Twardowskiego 5 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Pana Twardowskiego 7 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Pana Twardowskiego 10 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/1 Gliwice, ul. Pana Twardowskiego 11 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/8 Gliwice, ul. Pana Twardowskiego 15 brak lokali