Księgi wieczyste Gliwice, ul. Poznańska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1G/xxxxxxxx/5 Gliwice, ul. Poznańska 1 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Poznańska 3 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/6 Gliwice, ul. Poznańska 7 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/4 Gliwice, ul. Poznańska 7A brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/4 Gliwice, ul. Poznańska 8 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/1 Gliwice, ul. Poznańska 9 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/1 Gliwice, ul. Poznańska 9A brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/5 Gliwice, ul. Poznańska 15 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Poznańska 16 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/8 Gliwice, ul. Poznańska 18 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/1 Gliwice, ul. Poznańska 28A brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/9 Gliwice, ul. Poznańska 29 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Poznańska 30 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/4 Gliwice, ul. Poznańska 31 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/1 Gliwice, ul. Poznańska 34 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/5 Gliwice, ul. Poznańska 39 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Poznańska 44 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/0 Gliwice, ul. Poznańska 45 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/6 Gliwice, ul. Poznańska 47 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/8 Gliwice, ul. Poznańska 47A brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/8 Gliwice, ul. Poznańska 49 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/5 Gliwice, ul. Poznańska 51 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/4 Gliwice, ul. Poznańska 53 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/9 Gliwice, ul. Poznańska 55 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Poznańska 57 brak lokali