Księgi wieczyste Gliwice, ul. Robotnicza


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1G/xxxxxxxx/0 Gliwice, ul. Robotnicza 2 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Robotnicza 3 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/8 Gliwice, ul. Robotnicza 3A brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/4 Gliwice, ul. Robotnicza 4 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/4 Gliwice, ul. Robotnicza 4A 2 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/4 Gliwice, ul. Robotnicza 6 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/4 Gliwice, ul. Robotnicza 8 3 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Robotnicza 8A brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Robotnicza 9 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Robotnicza 9A brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Robotnicza 10 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Robotnicza 11 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Robotnicza 11A brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Robotnicza 11B brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Robotnicza 11C brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Robotnicza 12 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Robotnicza 13 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Robotnicza 14 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Robotnicza 15 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Robotnicza 15A brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Robotnicza 16 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Robotnicza 16A brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Robotnicza 17 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Robotnicza 17A brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Robotnicza 18 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Robotnicza 18A brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Robotnicza 19 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Robotnicza 20 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/1 Gliwice, ul. Robotnicza 21 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/6 Gliwice, ul. Robotnicza 23 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/0 Gliwice, ul. Robotnicza 25 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/1 Gliwice, ul. Robotnicza 27 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/4 Gliwice, ul. Robotnicza 29 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/8 Gliwice, ul. Robotnicza 31 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Robotnicza 184 brak lokali