Księgi wieczyste Gliwice, ul. Rzepakowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1G/xxxxxxxx/5 Gliwice, ul. Rzepakowa 15 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/8 Gliwice, ul. Rzepakowa 39 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Rzepakowa 51C brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/1 Gliwice, ul. Rzepakowa 53 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/0 Gliwice, ul. Rzepakowa 61 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/1 Gliwice, ul. Rzepakowa 89 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Rzepakowa 93 brak lokali