Księgi wieczyste Gliwice, ul. Snopowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Snopowa 1 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Snopowa 4 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/0 Gliwice, ul. Snopowa 5 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Snopowa 6 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/8 Gliwice, ul. Snopowa 7 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/6 Gliwice, ul. Snopowa 8 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/0 Gliwice, ul. Snopowa 11 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Snopowa 11A brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/8 Gliwice, ul. Snopowa 13 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/0 Gliwice, ul. Snopowa 16 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/5 Gliwice, ul. Snopowa 17 1 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/4 Gliwice, ul. Snopowa 19 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/2 Gliwice, ul. Snopowa 22 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/6 Gliwice, ul. Snopowa 23 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/8 Gliwice, ul. Snopowa 24 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/9 Gliwice, ul. Snopowa 28 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/9 Gliwice, ul. Snopowa 29 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Snopowa 30 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/2 Gliwice, ul. Snopowa 30C brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/6 Gliwice, ul. Snopowa 30D brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Snopowa 32 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Snopowa 32B brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/5 Gliwice, ul. Snopowa 34B brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/2 Gliwice, ul. Snopowa 35 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/0 Gliwice, ul. Snopowa 36 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/6 Gliwice, ul. Snopowa 38 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/5 Gliwice, ul. Snopowa 39D brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/6 Gliwice, ul. Snopowa 44 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/6 Gliwice, ul. Snopowa 44A brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/6 Gliwice, ul. Snopowa 44B brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/6 Gliwice, ul. Snopowa 44C brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/6 Gliwice, ul. Snopowa 46 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/6 Gliwice, ul. Snopowa 46A brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/6 Gliwice, ul. Snopowa 46B brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/6 Gliwice, ul. Snopowa 46C brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/1 Gliwice, ul. Snopowa 50B brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/8 Gliwice, ul. Snopowa 52C brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/4 Gliwice, ul. Snopowa 55 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/5 Gliwice, ul. Snopowa 62 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/5 Gliwice, ul. Snopowa 66 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/6 Gliwice, ul. Snopowa 71 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/6 Gliwice, ul. Snopowa 72B brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/4 Gliwice, ul. Snopowa 73 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/6 Gliwice, ul. Snopowa 83 brak lokali