Księgi wieczyste Gliwice, ul. Stalmacha


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1G/xxxxxxxx/8 Gliwice, ul. Stalmacha 1 10 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/6 Gliwice, ul. Stalmacha 2 7 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/5 Gliwice, ul. Stalmacha 3 11 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/6 Gliwice, ul. Stalmacha 4 12 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/2 Gliwice, ul. Stalmacha 5 12 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/5 Gliwice, ul. Stalmacha 6 6 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/1 Gliwice, ul. Stalmacha 7 11 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/9 Gliwice, ul. Stalmacha 8 58 lokali