Księgi wieczyste Gliwice, ul. Studzienna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1G/xxxxxxxx/6 Gliwice, ul. Studzienna 1 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/2 Gliwice, ul. Studzienna 3 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/2 Gliwice, ul. Studzienna 5 1 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/8 Gliwice, ul. Studzienna 6 2 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/4 Gliwice, ul. Studzienna 8 brak lokali