Księgi wieczyste Gliwice, ul. Wodna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1G/xxxxxxxx/0 Gliwice, ul. Wodna 2 8 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/5 Gliwice, ul. Wodna 3 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/6 Gliwice, ul. Wodna 4 7 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/5 Gliwice, ul. Wodna 5 7 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/5 Gliwice, ul. Wodna 6 2 lokali