Księgi wieczyste Gliwice, ul. Zamenhofa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1G/xxxxxxxx/0 Gliwice, ul. Zamenhofa 1 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/8 Gliwice, ul. Zamenhofa 3 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/5 Gliwice, ul. Zamenhofa 5 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/2 Gliwice, ul. Zamenhofa 7 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/9 Gliwice, ul. Zamenhofa 15 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/8 Gliwice, ul. Zamenhofa 17 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/0 Gliwice, ul. Zamenhofa 18 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/0 Gliwice, ul. Zamenhofa 20 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Zamenhofa 21 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Zamenhofa 22 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/6 Gliwice, ul. Zamenhofa 23 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/6 Gliwice, ul. Zamenhofa 24 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/9 Gliwice, ul. Zamenhofa 25 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/9 Gliwice, ul. Zamenhofa 26 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/2 Gliwice, ul. Zamenhofa 27 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/2 Gliwice, ul. Zamenhofa 28 brak lokali