Księgi wieczyste Gliwice, ul. Zielna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1G/xxxxxxxx/8 Gliwice, ul. Zielna 3 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/0 Gliwice, ul. Zielna 12 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Zielna 16B brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Zielna 16F brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Zielna 18 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Zielna 23 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/0 Gliwice, ul. Zielna 34 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/0 Gliwice, ul. Zielna 40 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/4 Gliwice, ul. Zielna 58 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/1 Gliwice, ul. Zielna 63 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/9 Gliwice, ul. Zielna 64 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/9 Gliwice, ul. Zielna 66D brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/1 Gliwice, ul. Zielna 68 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/5 Gliwice, ul. Zielna 70 brak lokali