Księgi wieczyste Gliwice, ul. Związku Walki Młodych


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Związku Walki Młodych 1 6 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Związku Walki Młodych 2 23 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Związku Walki Młodych 3 6 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/7 Gliwice, ul. Związku Walki Młodych 4 27 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Związku Walki Młodych 5 8 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/9 Gliwice, ul. Związku Walki Młodych 6 1 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Związku Walki Młodych 7 8 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Związku Walki Młodych 9 9 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/9 Gliwice, ul. Związku Walki Młodych 10 3 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Związku Walki Młodych 11 11 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/4 Gliwice, ul. Związku Walki Młodych 12 1 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/9 Gliwice, ul. Związku Walki Młodych 13 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/8 Gliwice, ul. Związku Walki Młodych 15 55 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/4 Gliwice, ul. Związku Walki Młodych 16 2 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/5 Gliwice, ul. Związku Walki Młodych 17 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/8 Gliwice, ul. Związku Walki Młodych 18 7 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/2 Gliwice, ul. Związku Walki Młodych 19 1 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/8 Gliwice, ul. Związku Walki Młodych 20 6 lokali
  GL1G/xxxxxxxx/8 Gliwice, ul. Związku Walki Młodych 22 5 lokali