Księgi wieczyste Katowice, ul. Akacjowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Akacjowa 1 10 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Akacjowa 1A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Akacjowa 2 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Akacjowa 3 12 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Akacjowa 4 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Akacjowa 5 14 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Akacjowa 6 11 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Akacjowa 8 9 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Akacjowa 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Akacjowa 12 brak lokali