Księgi wieczyste Katowice, ul. Barbórki


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Barbórki 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Barbórki 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Barbórki 2/2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Barbórki 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Barbórki 3/2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Barbórki 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Barbórki 4/1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Barbórki 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Barbórki 39 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Barbórki 47 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Barbórki 53 brak lokali