Księgi wieczyste Katowice, ul. Barlickiego


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Barlickiego 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Barlickiego 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Barlickiego 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Barlickiego 4A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Barlickiego 4B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Barlickiego 4C brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Barlickiego 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Barlickiego 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Barlickiego 6B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Barlickiego 6C brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Barlickiego 6D brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Barlickiego 7 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Barlickiego 7A 10 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Barlickiego 7B 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Barlickiego 7C 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Barlickiego 8A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Barlickiego 8B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Barlickiego 8C brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Barlickiego 8D brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Barlickiego 9 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Barlickiego 9A 11 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Barlickiego 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Barlickiego 11 12 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Barlickiego 11A 13 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Barlickiego 12A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Barlickiego 13 12 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Barlickiego 13A 16 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Barlickiego 14 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Barlickiego 15 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Barlickiego 15A 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Barlickiego 15B 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Barlickiego 15C 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Barlickiego 17 9 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Barlickiego 17A 9 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Barlickiego 19 16 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Barlickiego 19A 10 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Barlickiego 21 14 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Barlickiego 21A 13 lokali