Księgi wieczyste Katowice, ul. Barwinków


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Barwinków 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Barwinków 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Barwinków 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Barwinków 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Barwinków 8 brak lokali