Księgi wieczyste Katowice, ul. Bednorza


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Bednorza 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Bednorza 15 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Bednorza 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Bednorza 19 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Bednorza 24 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Bednorza 26 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Bednorza 28 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Bednorza 30 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Bednorza 32 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Bednorza 34 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Bednorza 36 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Bednorza 38 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Bednorza 43 6 lokali