Księgi wieczyste Katowice, ul. Berberysów


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Berberysów 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Berberysów 3A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Berberysów 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Berberysów 4A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Berberysów 4B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Berberysów 4C brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Berberysów 4D brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Berberysów 4E brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Berberysów 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Berberysów 6A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Berberysów 6B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Berberysów 6C brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Berberysów 6D brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Berberysów 6E brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Berberysów 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Berberysów 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Berberysów 8A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Berberysów 8B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Berberysów 8C brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Berberysów 8D brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Berberysów 8E brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Berberysów 8F 1 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Berberysów 8G 1 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Berberysów 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Berberysów 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Berberysów 17 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Berberysów 19 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Berberysów 21 brak lokali