Księgi wieczyste Katowice, ul. Bogedaina


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Bogedaina 4 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Bogedaina 6 3 lokali