Księgi wieczyste Katowice, ul. Bogucicka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Bogucicka 1 13 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Bogucicka 2 22 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Bogucicka 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Bogucicka 3A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Bogucicka 3B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Bogucicka 6 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Bogucicka 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Bogucicka 14 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Bogucicka 14A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Bogucicka 18A brak lokali