Księgi wieczyste Katowice, ul. Bohdanowicza


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Bohdanowicza 1 76 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Bohdanowicza 1F brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Bohdanowicza 2 50 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Bohdanowicza 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Bohdanowicza 14 43 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Bohdanowicza 1065 brak lokali