Księgi wieczyste Katowice, ul. Boliny


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Boliny 3 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Boliny 13 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Boliny 13A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Boliny 15 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Boliny 17 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Boliny 34 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Boliny 43 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Boliny 45 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Boliny 47 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Boliny 52 brak lokali