Księgi wieczyste Katowice, ul. Bończyka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Bończyka 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Bończyka 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Bończyka 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Bończyka 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Bończyka 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Bończyka 9 brak lokali