Księgi wieczyste Katowice, ul. Borki


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Borki 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Borki 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Borki 3 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Borki 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Borki 13 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Borki 20 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Borki 21 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Borki 23 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Borki 24 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Borki 24A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Borki 29 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Borki 31 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Borki 31A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Borki 33 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Borki 33A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Borki 35 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Borki 35A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Borki 37 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Borki 43 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Borki 45 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Borki 45A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Borki 47 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Borki 47A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Borki 49 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Borki 49A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Borki 51 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Borki 53 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Borki 55 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Borki 55A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Borki 57 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Borki 63 brak lokali