Księgi wieczyste Katowice, ul. Borysa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Borysa 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Borysa 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Borysa 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Borysa 5 brak lokali