Księgi wieczyste Katowice, ul. Bracka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Bracka 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Bracka 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Bracka 14 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Bracka 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Bracka 18 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Bracka 20 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Bracka 20A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Bracka 20B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Bracka 20C brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Bracka 20D brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Bracka 20E brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Bracka 20F brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Bracka 20G brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Bracka 21 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Bracka 22 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Bracka 22A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Bracka 22B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Bracka 24 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Bracka 27 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Bracka 28 brak lokali