Księgi wieczyste Katowice, ul. Budryka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Budryka 1 55 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Budryka 2 15 lokali