Księgi wieczyste Katowice, ul. Chłodna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Chłodna 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Chłodna 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Chłodna 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Chłodna 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Chłodna 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Chłodna 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Chłodna 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Chłodna 15 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Chłodna 17 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Chłodna 18 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Chłodna 19 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Chłodna 21 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Chłodna 23 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Chłodna 26 brak lokali