Księgi wieczyste Katowice, ul. Chocimska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Chocimska 6A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Chocimska 6B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Chocimska 8A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Chocimska 8B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Chocimska 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Chocimska 10A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Chocimska 10B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Chocimska 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Chocimska 19 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Chocimska 25 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Chocimska 27 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Chocimska 29 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Chocimska 39 brak lokali