Księgi wieczyste Katowice, ul. Chorzowska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Chorzowska 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Chorzowska 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Chorzowska 5A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Chorzowska 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Chorzowska 7 1 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Chorzowska 7A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Chorzowska 7B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Chorzowska 9 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Chorzowska 9A 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Chorzowska 9B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Chorzowska 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Chorzowska 50 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Chorzowska 66 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Chorzowska 66A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Chorzowska 66B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Chorzowska 68 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Chorzowska 70 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Chorzowska 73A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Chorzowska 73B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Chorzowska 74 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Chorzowska 75 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Chorzowska 75A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Chorzowska 75B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Chorzowska 75C brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Chorzowska 77 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Chorzowska 77A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Chorzowska 79 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Chorzowska 81 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Chorzowska 81A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Chorzowska 83 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Chorzowska 83A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Chorzowska 87 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Chorzowska 105 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Chorzowska 107 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Chorzowska 109 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Chorzowska 109A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Chorzowska 145A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Chorzowska 154 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Chorzowska 166 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Chorzowska 186 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Chorzowska 186A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Chorzowska 188 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Chorzowska 190 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Chorzowska 192 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Chorzowska 200 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Chorzowska 200A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Chorzowska 202 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Chorzowska 212 145 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Chorzowska 214 149 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Chorzowska 216 159 lokali