Księgi wieczyste Katowice, ul. Cienista


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Cienista 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Cienista 9A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Cienista 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Cienista 15 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Cienista 17 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Cienista 17A brak lokali