Księgi wieczyste Katowice, ul. Ciesielska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Ciesielska 2 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Ciesielska 4 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Ciesielska 6 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Ciesielska 8 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Ciesielska 11 10 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Ciesielska 13 9 lokali