Księgi wieczyste Katowice, ul. Cieszyńska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Cieszyńska 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Cieszyńska 2 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Cieszyńska 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Cieszyńska 4 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Cieszyńska 5 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Cieszyńska 8 brak lokali