Księgi wieczyste Katowice, ul. Cmentarna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Cmentarna 1 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Cmentarna 2 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Cmentarna 11 brak lokali