Księgi wieczyste Katowice, ul. Czapli


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Czapli 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Czapli 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Czapli 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Czapli 14 brak lokali