Księgi wieczyste Katowice, ul. Czarnieckiego


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Czarnieckiego 2 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Czarnieckiego 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Czarnieckiego 4 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Czarnieckiego 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Czarnieckiego 6 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Czarnieckiego 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Czarnieckiego 8 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Czarnieckiego 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Czarnieckiego 11 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Czarnieckiego 13 5 lokali