Księgi wieczyste Katowice, ul. Czecha


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Czecha 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Czecha 1A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Czecha 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Czecha 4A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Czecha 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Czecha 5A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Czecha 16C brak lokali