Księgi wieczyste Katowice, ul. Czeczotta


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Czeczotta 1 47 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Czeczotta 2 17 lokali