Księgi wieczyste Katowice, ul. Czeremchowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Czeremchowa 10C brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Czeremchowa 10E brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Czeremchowa 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Czeremchowa 12A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Czeremchowa 12B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Czeremchowa 13 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Czeremchowa 15 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Czeremchowa 20B brak lokali